Patientinformation

Buccolam® (midazolam oromucosal solution)
Läs mer på www.fass.se.

Cinryze® (C1 Esterase Inhibitor [human])
Läs mer på www.fass.se.

Elaprase® (idursulfas)
Läs mer på www.fass.se.

Elvanse® (lisdexamfetamin)
Läs mer på www.fass.se.

Equasym® Depot (metylfenidat)
Läs mer på på fass.

Firazyr® (ikatibant)
Läs mer på på fass.

Fosrenol® (lantankarbonathydronat)
Läs mer på på fass.

Mezavant® (mesalamine)
Läs mer på www.fass.se.

Plenadren® (hydrocortisone)
Läs mer på www.fass.se.

Replagal® (agalsidas alfa)
Läs mer på på fass.

Resolor® (prukaloprid)
Läs mer på på fass.

Revestive® (teduglutide)
Läs mer på www.fass.se.

VPRIV®(velagluceras alfa)
Läs mer på på fass.

Xagrid® (anagrelidhydroklorid)
Läs mer på på fass.