Produkter

Shire ger information om läkemedel godkända av Läkemedelsverket i enlighet med gällande lagstiftning.

Följande produkter marknadsförs av Shire:

Buccolam® (midazolam oromucosal solution)

Läs mer på www.fass.se.

Cinryze® (C1 Esterase Inhibitor [human])

Läs mer på www.fass.se.

Elvanse® (lisdexamfetamin)

Elvanse® (lisdexamfetamin) är indicerat som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder,Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) hos barn i åldern 6 år och äldre, när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Läs mer på fass.se

Equasym® Depot (metylfenidat)

Equasym® (metylfenidat): Indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Läs mer på www.fass.se

Fosrenol® (lantankarbonathydronat)

Fosrenol® (lantankarbonathydronat): Indicerat som fosfatbindare för kontroll av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursvikt i hemodialys eller CAPD. Vuxna patienter med kronisk njursjukdom, vilka inte står på dialys, med serumfosfatnivåer ≥1,78 mmol/l, hos vilka enbart en kost med lågt fosfatinnehåll inte är tillräckligt för att kontrollera fosfatnivåerna. Läs mer på www.fass.se

Mezavant® (mesalamine)

Läs mer på www.fass.se.

Plenadren® (hydrocortisone)

Läs mer på www.fass.se.

Resolor® (prukaloprid)

Resolor® (prukaloprid): är indicerat och subventionerat för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos vuxna där laxativ inte ger tillfredsställande lindring. Läs mer på www.fass.se

Xagrid® (anagrelidhydroklorid)

Xagrid® (anagrelidhydroklorid): indicerat för att minska förhöjda trombocyttal hos patienter med essentiell trombocytemi (ET) som har riskfaktorer och som är intoleranta mot sin nuvarande behandling eller vars förhöjda trombocyttal inte sänks till en godtagbar nivå av nuvarande behandling. Läs mer på www.fass.se

Elaprase® (idursulfas)

Elaprase® (idursulfas),: Enzymersättningsbehandling för långtidsbehandling av patienter med Hunters syndrom (mukopolysackaridos II, MPS II). /Läs mer på www.fass.se

Firazyr® (ikatibant)

Firazyr® (ikatibant): Vid symtombehandling av akuta anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos vuxna (med brist på C1-esterasinhibitor). Läs mer på www.fass.se

För mer information om hereditärt angioöden hänvisar vi till vår hemsida haeifokus.se www.haeifokus.se

Replagal® (agalsidas alfa)

Replagal® (agalsidas alfa): Avsett som enzymersättningsbehandling under lång tid där diagnosen Fabrys sjukdom (α-galaktosidas A-brist) är fastställd. Läs mer på www.fass.se

För mer information om fabrys sjukdom hänvisar vi till vår hemsida fabryifokus.se www.fabryifokus.se

Revestive® (teduglutide)

Läs mer på www.fass.se.

VPRIV® (velagluceras alfa)

VPRIV (velagluceras alfa): För långsiktig enzymersättningsbehandling (ERT) hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1. Läs mer på www.fass.se