Behandling av personuppgifter

Shire lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från dig. Shire är mån om att skydda din integritet när du besöker denna och andra av Shires hemsidor på Internet. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när du besöker hemsidorna och utnyttjar Shires tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Shire Sverige AB, org. nr. 556818-9210, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Shire. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t ex namn, adress, telefonnummer e-postadress, eller andra personuppgifter. Shire använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet, t ex beställningar, och för kontakter i det aktuella ärendet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Shires samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar uppgifter för beställningar och utnyttjande av tjänster får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

Säkerhet

Shire har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Begära registerutdrag, rätta uppgifter eller tacka nej till fortsatta kontakter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Shire på adressen ovan få besked om vilka personuppgifter som Shire har registrerade om Dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar mottaga fortsatt information från Shire. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Shire kan ha mot dig på grund av tidigare beställningar.

För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Shire. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål enligt följande:

  1. Via telefon 08-544 964 00, eller
  2. Via brev till Shire Sverige AB, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Du kan alltid radera cookies genom att redigera dina cookieinställningar i din webbläsare. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies. Läs mer