Better Health, Brighter Future

Humanitär hjälp


Arian får ElapraseDirectRelief och Project Hope

I vårt samarbete med de icke-statliga organisationerna DirectRelief och Project Hope donerar vi läkemedel och arbetar för en ökad kunskap och förståelse för hur behandling av sjukdomar förbättrar människors livssituation. Vi bidrar med medicinsk hjälp och identifierar patientbehov i regioner där vi saknar affärsmässig verksamhet. Dessutom erbjuder vi enzymersättnings-terapier till patienter med Gauchers sjukdom, Fabrys sjukdom och Hunters sjukdom (MPS II).

Katastrofhjälp

Vi ger också ekonomiskt stöd vid olika katastrofer som drabbar världen. När Neapel drabbades av stora jordbävningar skänkte vi 20 000 dollar vardera till Americares och Direct Reliefs. Därtill donerade Shires medarbetare 10 000 dollar till Direct Relief. År 2014 bidrog våra medarbetare (via employee-matched funds) med 50 000 dollar till Direct Relief och Americares för vård till personer som smittats av ebola.

När den kraftiga tyfonen Haiyan slog till 2013 skänkte vi 45 000 dollar via vår partner NGO. Varje år stöder vi även Americares luftbroar med leveranser till länder där behoven är stora, exempelvis i Guatemala och Nicaragua.

Aktiv roll i PQMD

Sedan 2013 har vi en aktiv roll som styrelseledamot i det ideella partnerskapet för Quality Medical Donation (PQMD) – en global och unik allians av organisationer och företag. PQMD verkar för att utveckla och främja en hög standard för donationer av medicinsk utrustning och tjänster, bland annat i områden som påverkas av katastrofer.

TOP

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Du kan alltid radera cookies genom att redigera dina cookieinställningar i din webbläsare. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies. Läs mer