Better Health, Brighter Future
Produktlista

Advate® (octocog alfa), Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Adynovi® (rurioktokog alfa pegol (pegylerad rekombinant human koagulationsfaktor VIII)), pulver och vätska till injektionsvätska

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Albumin Baxalta® (humant albumin), Infusionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Antithrombin III Baxalta® (antitrombin III), Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Buccolam® (midazolam), munhålelösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Ceprotin® (Protein C), Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Cinryze® (C1-esterashämmare, human) Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Cuvitru® (immunoglobulin human, normalt (SC/IMIg)) Injektionsvätska, lösning för subkutan injektion

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Elaprase® (idursulfas) Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Elvanse® (dexamfetamin) Kapsel, hård

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Elvanse® Vuxen (dexamfetamin) Kapsel, hård

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Equasym Depot® (metylfenidat) Kapsel med modifierad frisättning, hård

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Feiba® (protrombinkomplex, aktiverat), Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Firazyr® (ikatibant) Injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Fosrenol® (lantankarbonathydrat) Oralt pulver

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Fosrenol® (lantankarbonathydrat) Tuggtablett

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Gammagard S/D® (humant normalt immunglobulin), Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

HyQvia® (humant normalt immunglobulin (SC/IMIg)) Infusionsvätska, lösning för subkutan användning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Immunate® (antihemofilifaktor) Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Immunine® (human koagulationsfaktor IX) Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Intuniv® (guanfacin) Depottablett

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Kiovig® (humant normalt immunglobulin) Infusionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Mezavant® (mesalazin) Enterodepottablett

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Natpar® (parathormon) Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Obizur® (susoktokog alfa), Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Plenadren® (hydrokortison) Tablett med modifierad frisättning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Replagal® (agalsidas alfa) Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Resolor® (prukaloprid), Filmdragerad tablett

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Revestive® (teduglutid), Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Rixubis® (nonakog gamma) Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Subcuvia® (humant normalt immunglobulin) Injektionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
E-post: medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Vpriv® (velagluceras alfa), Pulver till infusionsvätska, lösning

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com

Xagrid® (anagrelid), Kapsel, hård

Kontaktinformation

Medicinska frågor
Tel: 020-795 079
medinfoemea@shire.com

Rapportering av biverkningar
drugsafety@shire.com
TOP

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Du kan alltid radera cookies genom att redigera dina cookieinställningar i din webbläsare. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies. Läs mer