Better Health, Brighter Future

FOU – Genetisk forskningscykelSällsynta och speciella sjukdomar

Vår strategi inom forskning och utveckling är inriktad på specifika behandlingsområden för sällsynta och speciella sjukdomar där behandlingsalternativ saknas. Vi har valt att fokusera på de områden där vi har erfarenhet och hög kompetens att driva forskningsprogrammen effektivt. Bland annat har vi utvecklat spetskompetens inom behandlingar med enzym- och proteinersättning.

Anpassar verksamheten

Patienter och vårdgivare står alltid i centrum hos oss, men det är också viktigt att anpassa verksamheten efter tillsynsmyndigheterna – samtidigt som vi vill kunna ge våra aktieägare en attraktiv avkastning.

Pipeline med rätt riskbalans

Vår kultur bygger på innovationer och kalkylerat risktagande. Även om varje forskningsprogram är nyskapande, måste de individuella riskerna vara olika för att vi ska få en lämplig riskbalans i vår pipeline. Vår kreativitet använder vi för både forskningsprogram och för att skapa externa samarbeten som ökar framgångarna med vår pipeline. Vi kan inte vara experter inom alla teknikområden – därför ger partnerskap med experter oss möjlighet att bredda portföljen.

Rätt medarbetare, rätt strategi

Vi strävar efter att säkerställa en hög och jämn produktivitet från vår pipeline. Därför rekryterar vi de mest kompetenta medarbetarna och har en tydlig strategi för att flytta programmen framåt i vår pipeline. Strategin gör att vi snabbt kan utveckla innovativa behandlingar för våra patienter.

Bygger upp vår portfölj

Vi bygger vår interna forskningsportfölj på mål som är realistiska för behandling av sjukdomar som saknar medicinska lösningar.

Ökad förståelse för sjukdomen

Kärnan i vår forskning är inriktad på sjukdomar där den bakomliggande orsaken är känd. Det betyder att vi börjar med att öka vår förståelse för sjukdomen genom att träffa patienter och deras familjer. Sedan tittar vi på sjukdomens underliggande biologi och väljer ett mål som kan behandlas. Detta kräver ett flexibelt förhållningssätt för att kunna upptäcka nya läkemedel.

Världsledande teknikleverantörer

Internt är vår kärnkompetens fokuserad på omvandling av proteiner. För att uppnå optimala behandlingslösningar har vi även strategiska partnerskap med världsledande teknikleverantörer. Detta ger oss fler möjligheter att upptäcka och utveckla nya läkemedel för sällsynta sjukdomar.

Fokus på specifika mål

För att effektivt gå vidare med dessa metoder använder vi en hypotesdriven metod som gör att vi kan fatta kritiska beslut under varje fas i vår pipeline. Genom att fokusera på specifika sjukdomsrelevanta mål och löpande lära oss allt om sjukdomsprocessen, kan vi skapa livsförändrade behandlingsmetoder.

 

TOP

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Du kan alltid radera cookies genom att redigera dina cookieinställningar i din webbläsare. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies. Läs mer