Better Health, Brighter Future

Användarvillkor


Shire Pharmaceuticals Limited (Shire) publicerar denna webbplats och dess innehåll i syfte att tillhandahålla allmän information. Läs noga igenom villkoren för användning av vår webbplats. Shire kommer göra sitt bästa för att säkerställa att informationen är korrekt när den läggs upp på webbplatsen. Observera dock att Shire inte garanterar att informationen är korrekt och inte tar ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå då man förlitar sig på denna information. Informationen kan ändras av Shire närsomhelst. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor utan några begränsningar eller förbehåll.

Användning av material och immateriella rättigheter

Upphovsrätten på denna webbplats tillhör Shire. Alla andra immateriella rättigheter är reserverade. Shire tillåter dig att kopiera material som publiceras på denna webbplats för icke-kommersiellt bruk, förutsatt att all upphovsrätt och annan äganderätt kvarstår på varje kopia du gör.

Länkar till webbplatser som drivs av tredje part

Webbplatsen kan ibland innehålla hypertextlänkar till webbplatser som drivs av tredje part. Shire ansvarar inte för, och tar inget ansvar för, någon information eller något yttrande som finns på en sådan webbplats. Eftersom Shire inte har någon kontroll över sådana webbplatser och eftersom deras innehåll kan ändras utan att Shire först meddelas, är det användarens ansvar att säkerställa att all information som denne får åtkomst till är korrekt och att mjukvara som laddas ner från denna webbplats är fri från virus eller andra objekt av destruktiv karaktär. Shire tar inget som helst ansvar för eventuella förluster, skador, kostnader eller ansvar som uppkommit genom något sådant nedladdat material.

Informationen ersätter inte råd som ges av sjukvårdspersonal

Informationen på webbplatsen är endast avsedd att ge kunskap i hälsofrågor. Denna information ska inte betraktas som komplett och bör inte ersätta besök, samtal, rådgivning hos eller råd från din läkare eller annan sjukvårdspersonal. Shire rekommenderar inte egenvård av hälsoproblem. Om du har några hälsorelaterade frågor, ring eller besök din läkare eller annan vårdpersonal omedelbart. Du ska aldrig bortse från medicinska råd eller dröja med att söka dem, på grund av något du har läst här.

Informationen är inte nödvändigtvis korrekt, fullständig eller aktuell

Informationen som nås på webbplatsen är inte uttömmande. Shire gör rimliga ansträngningar att inkludera korrekt och aktuell information när så är möjligt, men lämnar inga garantier eller utfästelser vad gäller dess riktighet eller fullständighet. Denna information tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om lämplighet för ett visst ändamål. Shire är inte ansvarigt för skador på datorn orsakade av användning av webbplatsen. Shire lämnar inga utfästelser eller garantier att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig eller att tillgängligheten alltid kommer att vara oavbruten och felfri. Shire garanterar inte att dessa webbsidor eller servern som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga element. Under inga omständigheter skall Shire, dess dotterbolag och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, agenter, representanter, informationsleverantörer och licensgivare och deras respektive rättsinnehavare hållas ansvariga för direkta, indirekta, oförutsedda, särskilda, straffbara, eller andra skador, även om de informerats om möjligheten till sådana skador. Det är möjligt att ovanstående undantag inte gäller dig om tillämplig lagstiftning inte tillåter friskrivning från underförstådda utfästelser.

Information

Alla personuppgifter i elektroniska meddelanden till denna webbplats regleras av Shires integritetspolicy. Shire kan fritt använda eller kopiera all annan information i sådana meddelanden, inklusive eventuella idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller know-how som beskrivs däri, för alla ändamål, inklusive utlämnande till tredje part och/eller utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster.

Dessa villkor uppdaterades senast: Mar 17, 2008.

TOP

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Du kan alltid radera cookies genom att redigera dina cookieinställningar i din webbläsare. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies. Läs mer