Better Health, Brighter Future

Shires Integritetsskyddspolicy


Denna policy träder i kraft: 1 april 2017.

Shire erkänner och respekterar individers rättigheter avseende deras personuppgifter. Denna integritetsskyddspolicy (”Policy”) beskriver vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in från dig, samt hur vi använder dessa.

Ditt integritetsskydd är viktigt för oss. Har du frågor om Shires personuppgiftshantering eller önskar få tillgång till eller rätta personuppgifter som Shire samlat in från dig, vänligen kontakta oss på så sätt som anges i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan.

applicable organizations Tillämplighet och enheter som omfattas av denna Policy

Shire är en internationellt verksam koncern. Shire-koncernen (”Shire”, ”vi”, ”oss”, ”vår/vårt”) innefattar moderbolaget Shire plc och dess närstående bolag. Vänligen se Shires hemsida http://www.shire.com/contact-us för kontaktuppgifter till ditt lokala bolag.

Denna Policy är tillämplig på Shires hemsidor, sidor på sociala medier, (mobila) applikationer, undersökningar, supportverksamhet för patienter och vårdpersonal, samt andra tjänster från Shire som presenterar eller hänvisar till denna Policy (sammantaget ”Tjänster” eller ”Tjänsterna”). En person som har tillträde till, bläddrar i eller på annat sätt använder Tjänsterna, antingen manuellt eller genom automatiserade enheter eller program, ska anses vara en ”Användare”.

Villkoren i denna Policy, samt eventuella specifika användarvillkor hänförliga till den tillämpliga Tjänsten, är bindande för samtliga Användare. Din användning av Shires Tjänster innebär att du samtycker till insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.

personaldatacollection Personuppgifter som vi samlar in och använder

Shire samlar in personuppgifter för att effektivt kunna bedriva sin verksamhet och tillhandahålla den bästa möjliga användningen av våra Tjänster. Du kan komma att tillhandahålla en del av dessa uppgifter direkt till Shire genom registreringar, ansökningar och undersökningar, samt i samband med förfrågningar. Du kan till exempel välja att lämna ditt namn och kontaktuppgifter, hälsoinformation, försäkringsuppgifter och/eller finansiell information i samband med reklam, patientassistans/supportprogram eller klinisk prövning. Vårdpersonal kan komma att tillhandahålla information hänförlig till deras specialiseringar och yrkesanknytningar.Vi kan även komma att erhålla uppgifter om dig genom att spåra hur du interagerar med våra Tjänster. Till exempel genom användning av cookies (se även avsnittet om ”Webbteknik”).Shire erhåller även uppgifter från tredje man (inklusive andra bolag). Till exempel kan vi komma att använda sådana uppgifter från tredje man för att bekräfta kontaktuppgifter eller finansiell information, för att verifiera legitimering av vårdpersonal eller för att få en ökad förståelse för dina intressen genom att förknippa demografisk information med annan information som du har tillhandahållit.

När det krävs eller är lämpligt kommer Shire att inhämta samtycke för behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som redovisas i denna Policy.

personaldatause Hur vi använder personuppgifter

Shire använder personuppgifterna vi samlar in för ett antal grundläggande ändamål, som beskrivs mer i detalj nedan: (1) för affärsverksamhet (marknadsföring och försäljning, forskning och utveckling, patientsupport, donationer och sponsring, kommunikation), (2) för verksamhetsadministration (finansiering och redovisning, HR, förebyggande och utredande aktiviteter), (3) för verksamhetsledning (internrevision, hantering av tillgångar, system och verksamhetskontroller), och (4) då det är nödvändigt för att skydda hälsan och säkerheten av Shires anställda och för att efterleva lagstadgade krav och skyldigheter.

personaldatasharing Vilka vi delar personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter, med ditt samtycke eller då det är nödvändigt, för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla en tjänst som du har efterfrågat eller godkänt. Vi delar även uppgifter med Shire-kontrollerade närstående bolag eller dotterbolag; med säljare som arbetar för vår räkning; när det krävs enligt lag eller för att bemöta rättsliga förfaranden; för att skydda våra kunder; för att skydda liv; för att upprätthålla våra Tjänsters säkerhet; och för att skydda Shires rättigheter eller egendom.

personaldataprotection Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har implementerat en rad olika säkerhetstekniker och organisatoriska förfaranden för att skydda dina personuppgifter mot obehörig tillgång, användning och utlämnande. Till exempel lagrar vi dina personuppgifter i datorsystem som har olika typer av tekniska och fysiska åtkomstkontroller, såsom kryptering. Trots att Shire har implementerat kommersiellt rimliga datasäkerhetskontroller som överensstämmer med branschstandarder, kan Shire inte garantera säkerheten av din information. Det är också viktigt för dig att komma ihåg att skydda dig mot obehörig tillgång till ditt/dina lösenord och din dator, mobila enheter, etc. Om du har anledning att misstänka att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du anser att säkerheten av något konto hos oss har äventyrats) vänligen meddela oss omedelbart på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan.

personaldatastorage Var vi lagrar och behandlar personuppgifterskyddar dina personuppgifter

Då Shire är en multinationell organisation som finns i flera länder runt om i världen, kan dina personuppgifter komma att lagras och behandlas i de länder där vi har anläggningar eller där vi kontrakterar tjänsteleverantörer. Shire vidtar åtgärder för att behandla personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna Policy och kraven enligt tillämplig lag.

personaldataretention Lagringstid

Shire kommer att lagra dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt denna Policy såvida inte en längre lagringstid krävs eller är tillåten enligt lag.

personaldataaccess Hur du kan få tillgång till och kontrollera dina personuppgifter

Du har valmöjligheter avseende uppgifterna vi samlar in. När du ombeds dela dina personuppgifter med Shire kan du neka till detta; dock kan ditt val att inte dela dina personuppgifter med Shire innebära att du inte kommer att kunna använda eller (till fullo) dra nytta av våra Tjänster, funktioner eller erbjudanden.

Shire respekterar din rätt att få veta och ställa frågor om vilka personuppgifter vi har samlat in om dig. Dessutom har du rätt att begära rättelse, eller radering av sådana personuppgifter, samt att begära radering av dina personuppgifter som innehas av tredje man som vi bedriver verksamhet med. Dessutom kan du kontakta myndigheten i din jurisdiktion, som övervakar implementeringen av personuppgiftslagstiftningen, och inge klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter.

children Barn

Även om vi i vissa fall kan komma att samla in personuppgifter om barn med förälders eller målsmans samtycke för tillhandahållande av våra Tjänster, såsom för kliniska aktiviteter eller patientsupportprogram, begär vi inte i övrigt medvetet uppgifter från eller marknadsför oss gentemot barn. Om en förälder eller målsman får kännedom om att hans eller hennes barn har tillhandahållit oss personuppgifter, bör han eller hon kontakta oss på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att radera sådan information från vår databas inom rimlig tid.

notification Underrättelseprocesser

I det fall dina personuppgifter varit tillgängliga, förlorats, eller blivit stulna av en obehörig tredje man kommer Shire utöva kommersiellt rimliga åtgärder för att underrätta dig i den mån som krävs enligt lag och tala om för dig vilka personuppgifter som varit tillgängliga/röjts genom att använda kontaktinformationen som vi tillhandahållits eller genom andra rimliga metoder.

socialmedia Sociala medier

Generellt sett är sociala medier interaktiva verktyg som gör det möjligt för dig att samarbeta och dela information. Shire kan komma att samla in vissa personuppgifter från dig för att möjliggöra din användning av sociala nätverksfunktioner online. Shire kan också komma att använda dessa verktyg för att publicera eller dela personuppgifter med andra. När du använder sociala medier bör du vara väldigt vaksam över vilka personuppgifter du väljer att dela med andra. Shire tillhandahåller policys och alternativ kring hur personuppgifter samlas in, används och offentliggörs på sin hemsida, sociala medier och andra Tjänster. När du engagerar dig i sociala nätverksaktiviteter bör du inte publicera information om tredje man utan deras godkännande.

webtechnologyWebb, cookies och likartad teknik

Shire använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) och likartad teknik, direkt eller genom tredje man, för att tillhandahålla våra Tjänster och samla in uppgifter. Dessa uppgifter tillåter Shire att bland annat lagra dina preferenser och inställningar; möjliggöra din inloggning på hemsidor eller i applikationer; tillhandahålla intressebaserad reklam; bekämpa bedrägeri; och analysera hur våra Tjänster fungerar.

Dessutom använder Shire webbanalytiska tjänster (t.ex. Google Analytics) för att samla in analyser av hemsidor. Informationen som genereras angående användningen av hemsidor (inklusive din förkortade IP-adress) överförs till dessa webbanalytiska tjänster. Denna information används för att utvärdera besökares användning av domänen, sammanställa statistikrapporter avseende aktivitet på hemsidan, och tillhandahålla andra tjänster relaterade till hemsidan och internetanvändningsaktivitet.

Vidare kan vi komma att samarbeta med tredjepartsleverantörer av tjänster för att visa annonser avseende varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du får tillgång till och använder våra Tjänster och tredjepartshemsidor. Några av annonserna på våra Tjänster eller på tredjepartshemsidorna kan komma att vara personligt anpassade, vilket innebär att de är menade att vara relevanta för dig baserat på vad vi, eller det reklamnätverk online som visar annonsen, känner till om dig eller din dators nätaktivitet på både Tjänsten och tredjepartshemsidorna.

third-party-services Tredje mans tjänster

Denna Policy behandlar inte, och Shire ansvarar inte för, tredje mans användarvillkor, information eller integritetsskyddsrutiner, inklusive tredje man som driver en hemsida eller tjänst som vår Shire Tjänst länkar till. Integreringen av en länk på Shire Tjänsten medför inte vårt eller våra närstående företags godk��nnande av den länkade hemsidan eller tjänsten.

contact Hur du kontaktar oss

Shire välkomnar frågor eller kommentarer som du kan komma att ha angående denna Policy eller dess genomförande. Sådana frågor eller kommentarer bör lämnas via kontaktinformationen nedan. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att lösa eller hantera din angelägenhet. Vänligen notera att e-postkorrespondens inte alltid är säkert, varför vi ber dig att inte inkludera kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i de e-postmeddelanden du skickar till oss.

Shire plc,
Head of Privacy,
300 Shire Way,
Lexington, MA 02421,
USA
Tel: +1 (781) 482-9500 Shire Privacy Connect Line
e-mail: privacyconnect@shire.com

updates Uppdateringar av vår Integritetsskyddspolicy

Shire kan emellanåt komma att uppdatera denna Policy. Var vänlig se över denna Policy regelbundet för ändringar. Om vi gör ändringar kommer den uppdaterade Policyn publiceras med ett reviderat giltighetsdatum. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna sida för senaste information om våra integritetsskyddsrutiner.

Din fortsatta användning av våra Tjänster efter publicering av ändringar i Policyn kommer innebära att du accepterar ändringarna.

TOP

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Du kan alltid radera cookies genom att redigera dina cookieinställningar i din webbläsare. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies. Läs mer